O lektorkách

Lektorky Pole dance studia Destiny jsou zapálené, osobité a přátelské. Každá má svůj unikátní styl výuky a není naším cílem, aby všechny učily stejně dle jednoho mustru.

Vzájemně se vzdělávají, pomáhají si a společně trénují, pokud to čas a možnosti dovolí. Zúčastňují se workshopů s mezinárodními i národními špičkovými pole dancerkami, věnují svůj volný čas sledování trendů v pole dance světě.

Lektorky jsou vybírány zejména z řad našich kurzistek a poté jsou pečlivě proškoleny. Nejsou však omezovány a způsob výuky je čistě individuální záležitostí. Umějí improvizovat, a pokud se kurzistce něco nedaří, snaží se poradit všemožnými způsoby. Samozřejmostí je asistence a jištění v případě zkoušení nových prvků. Na druhou stranu jsou tu lektorky od toho, aby vás povzbuzovaly a motivovaly k větším výkonům. Dokážou být neústupné a přísné. Každá lektorka má svůj styl výuky. Některé jsou akční, veselé, hlasité a divoké. Opakem jim jsou klidnější povahy.